fbpx

Category: Oduu/News

New

Daawwannaan Pirojektii Invastimantii Gaggeeffame

Jiilli Komishiinara Komishinii Invastimantii Oromiyaa Dr Baayisaa Badhaadhaatiin durfamu Pirojektii Warshaa Qorichaa  Kilichi Istiroo Baayooteek plc GAONF Aanaa Baarrak keessatti argamu gaafa guyyaa 21/4/2013  Daawwate. Warshaan Qorichaa Kilichi Istroo Baayooteek plc kun   Abbaa Qabeenyaa Biyya keessaa fi Hindiidha. Pirojektichi akka  Afrikaa Bahaatti sadarkaa 3ffaa irratti…

New

Guyyaa Invastimantii

Komishinii Invastimantii Oromiyaa Guyyaa Invastimantii Qonnaan / Horsiisaan Bulaa fi IMX Naannoo Oromiyaa Qonnaan/Horsiisaan Bultootaa fi Waldaalee Intarpiraayizii Ulaagaalee guutuun gara Invastimantiitti Ce’an 400f beekkamtiin kenname. Qonnaan /Horsiisaan Bultoota fi Waldaalee Intarpiraayizii Kilaastara Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee Ulaagaalee guutuun gara Invastimantiitti ce’an 400’f bakka…

Owned by OIC