Magaala Galaan fi Duukam keessatti Investeroota Biyya keessaa fi Alaan Piroojektoota Invastimantii Hojjetamaa jiran Jiilli Komishinara Komishinii Invastimantii Oromiyaa Dr Baayisaa Badhaadhaan Durfamu Muddee 24-25/2013 daawwatee jira.